Những Câu Chuyện Quê Tôi – Chương Trình 4000 – Project 4000

Những Câu Chuyện Quê Tôi – Chương Trình 4000 – Project 4000


Từ Trái Sang Phải theo chiều kim đồng hồ – Tòa Nhà Quốc Hội Lập Pháp Canada, Trung Tâm Civic Centre, Định Cư Tại Canada, Nhà Thờ Tin Lành Anglican Church of St. John.

Chương Trình 4000 là sự đáp ứng của thành phố Thủ Đô Ottawa đối với sự khủng hoảng trong vấn đề tỵ nạn tại Đông Nam Á Chấu vào năm 1979. Nhiều người Canada ở khắp mọi miền đất nước đã nhanh chóng nới rộng vòng tay của mình để giúp đỡ, nhưng chưa có nơi nào mà số người thiện nguyện lại đông đảo và các biến chuyển trong chương trình lại nhanh chóng và cơ động bằng tại thủ đô Ottawa.

Bà Marion Dewar lúc đương kim Thị Trưởng thành phố Ottawa trong

Chương Trình Project 4000

Chỉ ít hơn hai tuần lễ trôi qua kể từ buổi nhóm họp đầu tiên của những nhà lãnh đạo tôn giáo, các điện diện cộng đồng sắc tộc và nhân viên sở di trú tại văn phòng thị trưởng Ottawa của bà Marion Dewar vào ngày 27 tháng Sáu, cho đến cuộc nhóm họp tại trung tâm Civic Centre vào ngày 12 tháng Bảy – và chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cấu trúc của một tổ chức xã hội lớn nhứt trong lịch sử của Canada đã được hình thành.

Trong vòng một tháng từ ngày nhóm họp đó [đã hội tụ được gần 3,000 người đến tham dự], có đến 347 nhóm bảo trợ đã được thành lập và ghi danh tại văn phòng di trú địa phương.

Buổi họp của Hội Đồng Điều Hành chương trình được tổ chức vào ngày 2 tháng Tám, 1979, và chỉ trong vòng 4 ngày sau biến cố đó, làn sóng tỵ nạn đầu tiên với 200 người đã đặt chưn đến Sân Bay Quốc Tế Ottawa.

Trong số những thời điểm, và biến cố lịch sử của mùa hè năm ấy, là sự hiện diện, vào ngày 7 tháng Bảy, phần đầu của một chuổi những lá đơn yêu cầu bảo trợ trên tờ báo Ottawa Citizen. Các mẩu quảng cáo này tiếp tục được đăng hàng ngày trong vòng nhiều tuần lễ. Việc làm này đã cho phép Hội Đồng Điều Hợp chọn lựa những người bảo trợ thích hợp với những người tỵ nạn. Và kế quả là những người có khả năng bảo trợ đã nhận phần trách nhiệm bảo trợ những thuyền nhân trong vòng một năm. Theo nhân viên sở di trú, những cam kết này sẽ được giữ không thay đổi và không có ngoại lệ.

Nhiều người thiện nguyện đã tham gia và rút lui sau khi hoàn tất công việc đã được giao phó. Nhân viên thay đổi. Nhiều khó khăn đã vấp phải trong tiến trình tổ chức nhưng kết quả sau cùng là một sự thành công cho dù nhìn dưới góc độ nào đi chăng nữa. Chương trình 4000 đã đưa gần 2,000 người tỵ nạn đến bến bờ tự do của đất nước Xứ Lạnh Tình Nồng này dưới sự bảo trợ của các tổ chức tư nhân. Và sau đó, 1,638 người cũng đã đến theo diện bảo trợ của chánh phủ.

Trong vòng ba năm, nhiều nhóm bảo trợ đã tiếp tục giúp đỡ các gia đình tỵ nạn này bảo lảnh đoàn tụ với gia đình và thân nhân của họ. Hội Đồng Điều Hành [Executive Committee] đã giúp đỡ tài chánh cho việc làm này và cho những việc cần kíp khi xảy ra.

Cần phải có nhiều thời gian để đi đến kết luận sau cùng về sự thành công của Chương Trình 4000. Các kết quả đầu tiên đã được ghi lại trong bài Nghiên Cứu Những Thứ Cần Thiết Cho Người Tỵ Nạn [Refugee Needs Assessment Study] của Chương Trình Tỵ Nạn Đông Nam Á Châu khu vực Ottawa-Carleton [Ottawa-Carleton Southeast Asian Refugee Project]. Trong khi bản tường trình này đưa ra nhiều vấn đề như thất nghiệp, không đủ kiến thức ngôn ngữ, bịnh tật, và sự khó khăn trong vấn đề thích nghi văn hóa, nhưng bản tường trình cũng đã chỉ ra rằng các đối tượng do tư nhân bảo trợ đạt được kết quả tốt hơn là do chánh quyền bảo trợ. Đặc biệt, những người tỵ nạn do tư nhân bảo trợ có chỉ số thất nghiệp bằng nửa số người do chánh phủ bảo trợ.

Các nhân viên Sở Di Trú nói rằng hệ thống trợ giúp của Chương Trình 4000 và tinh thần vị tha xã hội tại khu vực này đã tạo cho vùng thủ đô Ottawa một trong những nơi tốt đẹp nhứt trong quốc gia để người tỵ nạn định cư, cho dù là do chánh quyền hay tư nhân bảo trợ.

Chương Trình 4000 có nhiều khả năng bị thất bại thảm hại, cho cả người tỵ nạn lẫn người bảo trợ. Việc làm này đòi hỏi một niềm tin mảnh liệt của cả đôi bên, và không ai giúp được ai ngoại trừ những kinh nghiệm đời sống đã học hỏi được qua Chương Trình này.

Chặng Đường Lịch Sử Của Chương Trình 4,000 – 1979

 • 27 Tháng Sáu – Thị Trưởng thành phố Ottawa là bà Marion Dewar tổ chức một buổi họp, tại văn phòng của bà, với các đại diện của Nhà Thờ và Cộng Đồng quan tâm về tình trạng của người tỵ nạn. Và kết quả của buổi họp là việc đưa ra yêu cầu chấp nhận định cư cho 4,000 người tỵ nạn tại vùng Ottawa [và từ đó chương trình định cư người tỵ nạn tại Ottawa được gọi là Chương Trình 4000 – Project 4000] và kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng, bằng một buổi nhóm họp tại trung tâm Civic Centre vào này 12 tháng Bảy.
 • 28 Tháng Sáu – Hội họp lập kế hoạch; bao gồm 24 người tham dự, tại nhà thờ St. John nằm trên đường Elgin Street; bàn luận về chính sách đối với người tỵ nạn, chỉ số nhận vào, các cá nhân bảo trợ và lập kế hoạch để tổ chức nhóm họp.
 • 29 Tháng Sáu – Tổ chức hội nghị với báo chí tại Tòa Thị Sảnh thành phố và tuyên bố Chương Trình 4000. Văn phòng tạm thời của chương trình được đặt tại Tòa Thị Sảnh thành phố.
 • 3 Tháng Bảy – Hội họp lên chương trình; bao gồm 68 người đến dự họp tại nhà thờ St. John; thành lập một nhóm nghiên cứu bao gồm tám người và lập kế hoạch chi tiết cho việc nhóm họp tại trung tâm Civic Centre. Vị trưởng nhóm nghiên cứu cũng sẽ có chưn trong Hội Đồng Điều Hợp [Co-ordinating Committee], với những người khác.
 • 5 Tháng Bảy – Văn phòng tạm thời được dời về trung tâm Civic Centre, tại Lansdowne Park. Hội Đồng Điều Hợp chương trình nhóm họp để xem xét diễn tiến và kế hoạch của buổi nhóm họp.
 • 10 Tháng Bảy – Hội Đồng Điều Hợp xem xét lại chi tiết ngày nhóm họp 12 tháng Bảy.
 • 11 Tháng Bảy – Khóa huấn luyện cho 100 người thiện nguyện viên cho các bàn thông tin tại ngày nhóm họp được tổ chức.
 • 12 Tháng Bảy – Ngày nhóm họp; đã có gần 3,000 người tham dự; một sự hổ trợ xác thực cho Chương Trình 4000.
 • 17 Tháng Bảy – Hội Đồng Điều Hợp xem xét lại cấu trúc tổ chức, các tiến trình đạt được của các nhóm nghiên cứu, các chính sách của Chánh Quyền.
 • 18 Tháng Bảy – Chánh quyền tuyên bố chương trình tỵ nạn mới; sẽ chấp nhận người tỵ nạn vào Canada với số lượng là 3,000 người mỗi tháng, với tổng số là 50,000, với sự bảo trợ của tư nhân. Các điều khoản thành lập Chương Trình 4000 đã được hoàn tất, và đã giao nộp tới tỉnh bang Ontario [Queen’s Park].
 • 23 Tháng Bảy – Chánh quyền tuyên bố chi tiết về việc chuyển vận của chương trình, bao gồm của việc đưa 200 người tỵ nạn tới định cư tại thành phô Ottawa vào ngày 5 tháng Tám.
 • 24 Tháng Bảy – Người Điều Hợp Chương Trình 4000 nhận việc làm toàn thời gian cho chương trình. Hội Đồng Điều Hợp xem xét lại các tiến trình hoàn tất của Nhóm Nghiên Cứu và lên kế hoạch cho ngày 5 tháng Tám.
 • 25 Tháng Bảy – Họp với các nhân viên chánh phủ CIC/CEC [Citizenship and Immigration Canada/Canadian Experience Class] về việc ngày 5 tháng Tám.
 • 30 Tháng Bảy – Cuộc họp thứ hai cho sự việc vào ngay 5 tháng Tám.
 • 1 Tháng Tám – Buổi họp thứ Năm của Hội Đồng Điều Hợp.
 • 2 Tháng Tám – Buổi họp đầu tiên của Hội Đồng Điều Hành [Board of Directors].
 • 6 Tháng Tám – Những người tỵ nạn đầu tiên của Chương Trình 4000 đến Sân Bay Quốc Tế Ottawa.

 

 

Dân Số Người Việt Định Cư Theo Số Lượng Tại Các Thành Phố

Tổng Số Dân Số Canada
31,241,030                                 18,319,580                         12,921,445

Tổng Số Người Việt Tại Canada
180,130          136,445                    43,680

Toronto
56,095             42,585                       13,505

Montréal
30,510  24,825  5,685

Vancouver
26,110  20,235  5,875

Calgary
14,285  9,825  4,465

Edmonton
9,740  6,840  2,895

Ottawa – Gatineau
8,310   6,585  1,725

Hamilton
4,700  3,765  930

Kitchener
3,990  3,150  830

Manitoba
3,875  2,695  1,180

Winnipeg
3,745  2,620  1,125

London
2,675  1,940  735

Windsor
2,100  1,615  480

Guelph
1,260  860  400

St. Catharines – Niagara
1,200  795  405

Québec City
1,195  910  275

Abbotsford
1,150  905  245

Victoria
1,075  740  330

Regina
895  725  170

Saskatoon
575  360  215

Brantford
525  255  270

Kelowna
495  400  95

Halifax
460  355  100

Oshawa
385  265  115

Nanaimo
375  350  25

Barrie
345  230  120

Yellowknife
340  260  80

Red Deer
315  135  185

Chatham-Kent
270  235  40

Sherbrooke
260  155  105

Thunder Bay
250  200  50

Lethbridge
245  185  60

Chilliwack
235  130  105

Kingston
230  145  80

Prince Rupert
190  150  40

Belleville
180  135  35

Courtenay
170  130  35

Trois-Rivières
160  85  5

Campbell River
160  160  0

Brockville
145  140  10

Peterborough
135  100  40

Greater Sudbury / Grand Sudbury
130  120  10

Kamloops
130  85  50

Whitehorse
120  100  20

Moncton
110  50  60

Tillsonburg
110  110  0

Saint-Jean-sur-Richelieu
100  85  10

Sarnia
100  45  60

Prince George
95  65  25

Medicine Hat
90  40  45

Duncan
85  60  20

Woodstock
80  60  20

Granby
70  30  40

Leamington
70  75  0

Penticton
70  50  25

Collingwood
60  60  0

Wood Buffalo
60  45  15

Fredericton
55  10  45

Saint John
50  45  0

Drummondville
50  20  25

Amos
50  45  0

Saguenay
45  30  10

Orillia
45  30  10

Cape Breton
40  35  0

Saint-Hyacinthe
40  15  25

Brandon
40  20  20

Parksville
40  10  25

Vernon
35  30  0

St. John’s
30  15  20

Salaberry-de-Valleyfield
30  30  0

Cornwall
30  10  20

North Bay
30  25  0

Dawson Creek
30  0  25

Rimouski
25  25  0

Alma
25  0  25

Stratford
25  25  0

Prince Albert
25  20  0

Centre Wellington
20  10  0

Midland
20  20  0

Camrose
20  15  0

Port Alberni
20  20  0

Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard
15  10  0

Kentville
15  20  0

Victoriaville
15  15  0

Rouyn-Noranda
15  15  0

Timmins
15  0  15

Moose Jaw
15  0  20

Estevan
15  10  0

Brooks
15  10  10

Grande Prairie
15  10  0

Edmundston
10  0  10

Baie-Comeau
10  10  0

Dolbeau-Mistassini
10  10  0

Sept-Îles
10  0  10

Saint-Georges
10  0  10

Shawinigan
10  0  0

La Tuque
10  10  0

Sorel-Tracy
10  10  10

Joliette
10  0  10

Pembroke
10  0  0

Norfolk
10  0  10

Canmore
10  10  0

Lloydminster
10  0  10

Squamish
10  10  0

Powell River
10  10  0

Terrace
10  10  0

Nunavut
10  0  0

Cowansville
0  0  10

Petawawa
0  0  10

North Battleford
0  0  10

Cranbrook
0  0  10

Statistics Canada – http://www.statcan.gc.ca

http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/tbt/Rp-eng.cfm?LANG=E&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=837928&GK=0&GRP=1&PID=92333&PRID=0&PTYPE=88971,97154&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2006&THEME=80&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: